LECZENIE PRZECIWKURCZOWE ORAZ USMIERZAJACE BÓLE

LECZENIE PRZECIWKURCZOWE ORAZ UŚMIERZAJĄCE BÓLE (METHODUS MEDENDI ANTISPASMODICUS ET ANTALGICUS) Leczenie przeciwkurczowe i uśmierzające bóle stosuje się w zapaleniu pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych oraz w napadzie kamicy żółciowej, a przeciwbólowe nadto w zapaleniu torebki wątrobowej i w chorobach wątroby oraz układu żółciowego przebiegających z bólami, zwłaszcza w przypadkach raka tych narządów. Stosuje się przede wszystkim spokój fizyczny i psychiczny oraz gorące okład y na prawe podżebrze w postaci kataplazmu z siemienia lnianego lub mączki ziemniaczanej, worka gumowego z gorącą wodą, ter...

Glikozylowana hemoglobina i ryzyko mikroalbuminurii w cukrzycy zależnej od insuliny

Wskaźniki szans dla ryzyka mikroalbuminurii według czasu trwania cukrzycy i wartości glikozylowanej hemoglobiny, dostosowane do wieku i płci. Propozycja Krolewskiego i wsp. (Wydanie 11 maja) 1, że istnieje wartość progowa dla hemoglobiny glikozylowanej, powyżej której ryzyko nagłego wzrostu mikroalbuminurii ma ważne implikacje w leczeniu pacjentów z cukrzycą insulinozależną (IDDM). W przeglądzie poprzednich badań autorzy nie wspomnieli o badaniu EURODIAB IDDM Complications2, w którym wzięło udział 3250 pacjentów (dwukrotnie większych od ich badania), w których ryzyko mikroalbuminurii wzrosło wraz z pogorszeniem k...

Zmiany w błędach medycznych po wdrożeniu programu przekazywania ad 6

Odsetek mieszkańców, którzy ocenili ogólną jakość szkolenia w zakresie przekazywania zadań jako bardzo dobry lub doskonały, znacznie wzrósł po interwencji (27,8% przed interwencją vs 72,2% po interwencji, P <0,001). Dyskusja
Okazało się, że wdrożenie pakietu przekazywania I-PASS w dziewięciu szpitalach akademickich wiązało się z 23% względną redukcją częstości wszystkich błędów medycznych i 30% względną redukcją częstości możliwych do uniknięcia niepożądanych zdarzeń. Stwierdziliśmy również znaczny spadek częstości występowania określonych rodzajów błędów medycznych, w tym błędó...

Leczenie zespołu Crigler-Najjara typu I z transplantacją hepatocytów ad

CKD oznacza przewlekłą chorobę nerek i przyrostowy stosunek kosztów do skuteczności ICER. Gdy leczenie było kolejno oceniane w coraz mniej opłacalnych strategiach, okazało się, że przyrostowe współczynniki koszt-efektywność są oszczędne w prewencji wtórnej u wszystkich mężczyzn z wcześniej występującą chorobą sercowo-naczyniową oraz w prewencji pierwotnej u wszystkich mężczyzn z nadciśnieniem w stopniu 2 oraz u pacjentów pomiędzy w wieku 45 i 74 lat z nadciśnieniem 1. stopnia (ryc. oraz tabele od S7 do S11 i ryc. S2 w dodatkowym dodatku). Leczenie było opłacalne (<50 000 $ na uzyskany QALY) u ...

Najnowsze zdjęcia w galerii dietaizdrowie.edu:

331#dyżury aptek żyrardów , #madent , #apo flutam , #metaplazja jelitowa , #pasta lassari , #allegro roshe run , #zakrzepica splotu przyodbytowego , #endoproteza stawu biodrowego rehabilitacja , #olx lesko , #pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych ,